Падна оправдателната присъда на служител от земеделската служба в Несебър

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Апелативен съд – Бургас разгледа и обяви за решаване ВНОХД №122/2014 г., образувано по протест на Окръжна прокуратура –  Бургас срещу оправдателна присъда на Йордан Сачанов. 

На 31.05.2014 г. първоинстанционният съд е признал за невинен и оправдал Сачанов по повдигнатото му обвинение в това, че през периода от 28.10.2008 г.- 02.12.2009 г., при условията на продължавано престъпление в гр. Несебър, в качеството му на длъжностно лице - началник на Общинска служба „ Земеделие и гори „ гр. Несебър, и като служител , на когото е възложено да подписва решенията на Общинска служба по земеделие гр. Несебър, нарушил служебните си задължения, като изготвил и подписал в качеството си на председател на комисията 12 броя решения за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр. Несебър въз основа на удостоверения от Община Несебър и скици - проект от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Бургас , без същите да съдържат необходимите реквизити, посочени в чл.13, ал.4, ал.5 и ал.6 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с цел да набави за наследниците на всеки от имотите облага. Той изготвил и подписал решенията на общинската служба по земеделие в гр. Несебър, с които се възстановява правото на собственост на наследниците на имоти в местностите „Акротирия“ и „Кокалу“ като от деянията са настъпили вредни последици – Община Несебър е била лишена от възможността да стопанисва, управлява и да се разпорежда с тези общински имоти, които са с данъчни оценки, възлизащи общо на 2 015 310,50 лв. 

В хода на пледоариите представителят на Апелативна прокуратура – Бургас заяви, че поддържа протеста и иска Сачанов да бъде признат за виновен. Прокурорът смята, че само по отношение на един имот от 4,018 дка в местността „Акротирия“ следва да бъде потвърдена първоинстанционната оправдателна присъда. Държавният обвинител твърди, че първоинстаницонният съд не е оценил правилно част от свидетелските показания, а приетите със съдебното решение факти им противоречат. Верен бил изводът на Окръжен съд – Бургас, че при представените доказателства общинската служба е трябвало да откаже да възстанови земите. Прокурорът обаче оспорва становището на първата инстанция, че не може да се търси наказателна отговорност на Сачанов за решения, които са постановени от колективен орган, какъвто е председателстваната от подсъдимия Общинска служба „Земеделие“ – гр. Несебър. Според представителя на Апелативна прокуратура – Бургас, подсъдимият е мотивирал членовете на комисията да се подпишат върху подготвен от него документ, като дал вид, че това е колективно решение. От анализа на свидетелските показания държавният обвинител прави извод за наличие на сериозни интереси и облага за наследниците на имотите, тъй като възстановеното е в пъти повече отколкото би следвало, ако била спазена процедурата за обезщетение от общинския поземлен фонд по Закона за възстановяване на собствеността върху земеделски земи. Апелативният прокурор поиска на Сачанов да бъде наложено наказание при превес на смекчаващите вината обстоятелства.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови