Туристически пътеки по хотели и ресторанти

Бургаската областна администрация обяви обществена поръчка - Организиране на събития

в рамките на  проект „Туристически пътеки в Черноморския регион“ (BSB-TOUR) -2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за сътрудничество Черноморски басейн“ 2007-2013: 

Събитията ще бъдат две:

- уъркшоп за обмяна на опит на тема: „Традиционните продукти  в Черноморски басейн. Производство, представяне, дегустация” /“Traditional products. Production, promotion, tasting”/, който ще се проведе в област Бургас, в рамките на два дни в периода април 2015-октомври 2015 г. 

Планират се срещи с представители на институции, бизнес, неправителствен сектор; посещения в хотели, ресторанти, защитени територии, паркове и други обекти в област Бургас; дегустации на местни продукти; туристически маршрути, експедиентски турове, унформационни турове в област Бургас.

- семинар на тема: „Хотелиерство и ресторантьорство, управленски дейности в хотелиерството и  ресторантьорството - една международна перспектива” /Hospitality and Hospitality Operations Management An International Perspective/, който ще се проведе в област Бургас, в рамките на два дни в периода април 2015- октомври 2015 г., като включва информационен тур за 50 човека за представяне на регионален туристически продукт в област Бургас. 

Включват се посещения в хотели, ресторанти, защитени територии, паркове и други обекти в област Бургас; дегустации на местни продукти; туристически маршрути, експедиентски турове, информационни турове.

Проектът „Туристически пътеки в Черноморския регион“ BSB-TOUR е съфинансиран от Европейския съюз и Република България в рамките на СОП „Сътрудничество в Черноморски басейн“ (2007-2013). В проекта участват 9 партньора от 7 страни –Македония, Гърция, Украйна, Грузия, Молдова, Армения, Турция.

Областна администрация Бургас e партньор по проекта.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови