71 декара залесиха в парк Странджа

От началото на годината по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк "Странджа”,

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 година в горските територии на Парк „Странджа” беше извършено залесяване върху 71 декара, от които - 62 декара в района около Малко Търново и 9 декара в околностите на Звездец. Това съобщават от Природен парк „Странджа". 

Целта на извършените залесително-възстановителни работи беше с опитно производствени действия да се проведе премахване и подмяна на неместни инвазивни /агресивни/ видове – айлант и аморфа, участващи в състава на естествени гори и горски култури в Странджа. Двата вида са изкуствено внесени на територията на парка предимно около пътните артериии и за около 50 години заетите от тях пространства значително са се увеличили и изместват местната растителност. Специстите смятат, че унищожаването на тези неспецифични за Странджа видове може да стане само механично. 

Залесяването беше извършено с едроразмерни фиданки с цел бързо да се печели конкуренцията на евентуално възстановени храсти от аморфа и айлант. 

Предвид нестандартния характер на възстановителното залесяване и специфичната цел на въздействието за борба с инвазивни видове бяха използвани и разнообразни местни за Странджа дървесни видове – странджански дъб, източен горун, благун, космат дъб, сребролистна липа, бяла върба, леска, брекиня. Смесването беше поясно, съобразно условията на местообитанията и екогическите изисквания на използваните дървесни видове – от скалисти крайречни брегове до крайречни склонове и тераси. Днес служители на парк „Странджа” залесяваха с децата от ОДЗ „Славейче” в бургаския квартал „Меден Рудник”. В двора на детското заведение бяха залесени фиданки от бреза и явор. С това ПП „Странджа” отбелязва Деня на Земята, който тази година се провежда под мотото „Време е да дадем пример”.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови