Съюзът на свободните писатели в България – филиал Бургас със съдействието на Бургаското Независимо женско дружество „Самосъзнание” обявява за първи  път национален  литературен конкурс  под надслов „Голямата книга на малкия град“