Не само горските служители, а който и да било би трябвало да помогне в борбата с нелегалната миграция. В процеса обаче трябва да се включи и армията, защото това е въпрос за националната сигурност.

Страница 1 от 532