“Към настоящия момент хипотезата "прегряване" в сегмента кредитиране, обезпечено с жилищни недвижими имоти, не е подкрепена". Това е основният извод от "Преглед на въведените от БНБ макропруденциални мерки във връзка с рисковете пред банковата система" - доклад на централната банка, публикуван наскоро.

Страница 1 от 221