Какъв е класическият метод на измама при сделки с недвижими имоти, разказват потърпевши и адвокат. Този метод включва препродажба на апартаменти на значително по-висока цена след сключването на договор за продажба с нарочна клауза, че цената няма да се променя по време на строителството. Въпреки тази клауза, след като е платена първоначалната вноска, цената се увеличава.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през третото тримесечие на 2023 г. е 136, а новопостроените жилища в тях са 1 073.