Каква беше 2022 г. за жилищния пазар, ипотечното кредитиране и жилищното строителство у нас, какво да очакваме през следващата година и кои са рисковете? Вижте коментари на анализатори и участници на пазара, интервюирани от investor.bg.

Каква беше 2022 г. за жилищния пазар, ипотечното кредитиране и жилищното строителство у нас, какво да очакваме през следващата година и кои са рисковете? Вижте коментари на анализатори и участници на пазара, интервюирани от investor.bg.