Ректорът на Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. д-р Христо Бозов и кметът на Община Кърджали д-р инж. Хасан Азис обсъдиха бъдещо сътрудничество в обучението на студенти от специалност „Медицинска сестра“. 

Страница 1 от 803