“Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен участва в подписването на споразумение за сътрудничество и взаимодействие между общините в област Стара Загора, “Югоизточно Държавно предприятие” ДП гр. Сливен, Регионална Дирекция по горите-Стара Загора, Регионална Дирекция Пожарна безопасност и Защита на населението - гр. Стара Загора и Лесотехнически Университет - гр. София.

На 10 и 11 юли в Сливен и в Стара Загора се проведоха срещи с представители на медии на тема: „Съхненето на боровите култури в областите Стара Загора, Хасково, Сливен, Ямбол и Бургас“. 

Служителите от горските и ловните стопанства към „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен в пограничните райони с Турция са в готовност да се включат в гасенето на пожара, който бушува край Одрин. 

Страница 1 от 142