Югоизточно държавно предприятие ДП – гр. Сливен поздравява всички лесовъди, експерти и горски служители в държавните ловни и горски стопанства по повод седмицата на гората 2023 година!