След проведен обход и инспекция на служителите на ДПП "Странджа" на територията на с. Младежко по маршрут "Извори и пещери на река Младежка" - заслонът, пещерите, Кулата и Замъкът е установено грубо нарушаване на собствеността на парковата дирекция.

На 2 октомври т.г. по заповед на министъра на земеделието, храните и горите от 2019 г., в заседателната зала на централно управление на “Югоизточното държавно предприятие” ДП гр. Сливен,

Екипът на ДПП "Странджа" към Изпълнителната агенция по горите с директор инж. Румяна Цвяткова заедно с колегите от ДГС "Малко Търново" с директор инж. Калин Николов се включиха в инициативата "Да изчистим България заедно". 

В периода 17-20 октомври 2023г. на територията на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен ще се извърши годишна проверка на FSC груповия сертификат за устойчиво и природосъобразно стопанисване на горите в 9 държавни горски стопанства от Бургаска област