„Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен изпълнява Проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване

„Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен изпълнява Проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване

„Югоизточно държавно предприятие“ ДП Сливен изпълнява проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите,

Агенция „Пътна инфраструктура“, Община Бургас и Югоизточно държавно предприятие - Сливен работят по пилотен проект за строителство, рехабилитация и ремонт на републикански, общински и горски пътища. 

За шести пореден път стартира  благотворителната коледна кампания на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), която тази година е под надслов "Елхички с кауза: Прави добро без пауза!".