Държавно горско стопанство - Кости, част от териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие, представя свое производство пчелни продукти от Странджа планина на юбилейния 20-ти Фестивал на Странджанския манов мед и Странджанския пчелен цветен прашец в Царево.

Преди дни в Странджа бяха обследвани със специален томограф вековни дървесни видове, които са предложени да бъдат обявени за защитени. Проверката от Лесозащетна станция Варна с директор инж. Мария Кирилова беше по покана на ДПП „Странджа” и РИОСВ – Бургас .