„Югоизточно държавно предприятие“ ДП Сливен взе участие с ловни трофеи от благороден елен на провелото се традиционно изложение в ТП „Държавно ловно стопанство Воден-Ири Хисар“.