Държавно горско стопанство - Айтос задоволява нуждите от дървесина за местно население на две общини – Айтос и Руен, в чиито териториален обхват е разположено. Община Айтос е с население 27 326 души, а община Руен – с 27 180 души.