В Странджа през тази година Световния ден на околната среда съвпадна с един от дните на международен доброволчески екологичен лагер в природния парк, с участници от 7 държави (България, Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, Литва и Латвия),

Близо 90 тона незаконно добита кора от дървото мъждрян задържаха горски служители от Регионална дирекция по горите – Бургас и Югоизточно държавно предприятие, съвместно с РУ Сунгурларе.