Горски експерти от Югоизточно държавно предприятие - Сливен и Природен парк “Сините камъни”, заедно с екипа на Зелени балкани вчера освободиха царски орел в защитена зона Каменски баир, намираща се на територията на Община Сливен.