През първите дни на м. октомври върху 3 800 дка борови гори в ТП „Държавно горско стопанство - Стара Загора“ (в т.ч. 214 дка общински гори на Община Стара Загора), се извършиха последните за годината въздушни пръскания срещу боровата процесионка.