Залесяване, почистване, конкурси за детска рисунка и уроци по горска педагогика са сред инициативите на Югоизточното държавно преприятие - Сливен по повод Седмицата на гората от 3 до 9 април. Тази година празникът на горските експерти ще премина под мотото: “Довери се на лесовъда!”.

Директорът на Югоизточно държавно предприятие - Сливен инж. Димчо Радев бе на работно посещение в южната ни съседка Република Турция. С него бяха директорите на Държавно горско стопанство - Тунджа инж. Борислав Цвятков и на Държавно ловно стопанство - Ропотамо инж. Георги Гагов, както и Мустафа Мехмед, експерт в ЮИДП.

Масирани проверки за незаконен дърводобив текат в цялата страна. Екипите на Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите са ежедневно на терен, за да проверяват обектите, в които се добива дървесина,