Със Заповед № РД-75/30.01.2023 г. на министъра на околната среда и водите са определени нови пътеки за посетители през резерват „Тисовица“ – защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), с най-строг режим на защита.  

Югоизточно държавно предприятие - Сливен ще дари парични средства от бюджета на структурата за пострадалите хора в Турция и Сирия. Такова решение бе взето на последния управителен съвет на предприятието.