Днес в изложбената зала на Общински исторически музей - град Царево доц. д-р Дико Патронов представи своята книга „Неместни дървета и храсти – екзоти, залесени в горите на природен парк Странджа“.