Опазване от пожари бе темата на Горската класна стая в ДГС Бургас

ТП "Държавно горско стопанство Бургас" взе участие в националната кампания на МЗХ и ИАГ "Горска класна стая". 

Лесовъдите от стопанството проведоха образователна инициатива с възпитаниците от VIII, IX и X клас на Професионална техническа гимназия - гр. Бургас. По време на открития урок в отдел 231-р на лесопарк "Капче", учениците от специалност "Горско и ловно стопанство" участваха в беседа на тема "Да опазим белите дробове на България от пожари". 

На събитието присъстваха и представители на Първа РСПБЗН - Бургас, които заедно с горските служители разказаха за противопожарните мерки и планове, изпълнявани на територията на стопанството. С младежите бяха обсъдени най-честите причини за възникването на горски пожари, както и необходимите действия за тяхната превенция. 

В края на събитието, всички участници се обединиха около призива, че горите са богатството на България и от нас зависи да ги опазим. Учениците обещаха, че когато посещават горите през лятото, ще спазват всички правила и съвети, за които бяха информирани по време на открития урок.