В края на 2021 г. нещата изглеждаха розови за световния жилищен пазар. В 38-те страни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) цените на жилищата растяха с най-бързия си темп от началото на воденето на статистика преди 50 години, пише Financial Times.