Икономисти от Европейската централна банка (ЕЦБ) посочват, че през първото тримесечие на 2022 г. лихвите по жилищните заеми са се повишили с 63 базисни пункта, което представлява най-голямото полугодишно увеличение, регистрирано някога в историята на ЕС.

В края на 2021 г. нещата изглеждаха розови за световния жилищен пазар. В 38-те страни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) цените на жилищата растяха с най-бързия си темп от началото на воденето на статистика преди 50 години, пише Financial Times.