продажба на имоти

Продажбата на имот е процес, който изисква търпение, последователност, подготовка на набор от документи и контактуване с административни институции, които издават необходимите удостоверения, за да може да се достигне до изповядване на сделката при нотариус.

Икономисти от Европейската централна банка (ЕЦБ) посочват, че през първото тримесечие на 2022 г. лихвите по жилищните заеми са се повишили с 63 базисни пункта, което представлява най-голямото полугодишно увеличение, регистрирано някога в историята на ЕС.