Само 5-6% от многофамилните жилищни сгради у нас са санирани от 2008 г. досега. При запазване на този темп ще са нужни 200 години за обновяване на всички сгради в страната ни. 

“Климатека”, Центърът за енергийна ефективност “ЕнЕфект” и инициативна група “Да обновим България” организират семинар “Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд”, посветен на новата програма за енергийна ефективност