Мигранти в обезлюдените български села. Какво правят там – само преминават на път за Западна Европа, но основният въпрос е застрашават ли по някакъв начин здравето и живота на самотните възрастни хора.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) не е разгледала клаузите в общите условия на телекомите, които позволяват индексирането на абонаментните планове - т.е. увеличаване на цената на месечните услуги с годишния индекс на инфлацията. Няма и произнасяне относно това дали те създават неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора. 

Цената на природния газ за февруари ще бъде в диапазона на 129 -130 лв. Това заяви изпълнителният директор на "Булгаргаз" Деница Златева по време на заседанието на Комисията, която днес решава каква да е цената на синьото гориво.

Дори по-малко амбициозният в сравнение с Хърватия график на България за влизане в еврозоната е в опасност, тъй като политическата нестабилност усложнява напредъка към преодоляване на оставащите препятствия. 

„В индивидуалните договори на „Виваком“ и „Йетел – България“ има клауза за индексация спрямо инфлацията и потребителят се е съгласил с нея. Щом операторът е вдигнал цените според инфлацията, увеличението не е незаконно“.