"На база 10-годишния си опит с издаващата система БДЖ реши да надгради услугата и да въведе изцяло нова билетоиздаваща система, която да е съвременна, интегрирана и да позволява както нови технологични методи, така и да добави нови канали за продажба на билети",

Българските туристически и рибарски сектори заявяват категоричната си позиция, че приетият на първо четене Закон за енергията от възобновяеми източници в морски пространства трябва да бъде оттеглен.

Миграционният натиск за периода от 1 януари - 15 февруари 2024 г. преобладаващо на българо-турската граница е 3023 опита за преминаване от нелегални мигранти. За сравнение за същия период на миналата година опитите са били 8 519.