Според отчета на Европейската прокуратура от създаването си досега, за две години институцията води около 200 разследвания в България, като очакваните щети се изчисляват на общо 492 милиона евро.