През 2021 г. с вече взето решение за промяна на текущото си местоживеене в страната са 2,4 на сто от хората на възраст 15 - 74 години, а 2,9 на сто възнамеряват да се преселят, но все още нямат окончателно решение.

2% от децата, бежанци от Украйна, са приети да учат в българските училища - и по двата начина, в класа заедно с българските ученици и онлайн. Справката е за миналата година. А сравнението с Германия, например, е, че там са включени 75%-80% от децата, идващи от Украйна.

Мигранти в обезлюдените български села. Какво правят там – само преминават на път за Западна Европа, но основният въпрос е застрашават ли по някакъв начин здравето и живота на самотните възрастни хора.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) не е разгледала клаузите в общите условия на телекомите, които позволяват индексирането на абонаментните планове - т.е. увеличаване на цената на месечните услуги с годишния индекс на инфлацията. Няма и произнасяне относно това дали те създават неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора.