Истината за арбитража между финландския газов оператор и Газпром

На 14 ноември арбитражната институция към Стокхолмската търговска камара се произнесе по спора между финландската държавна енергийна компания Gasum и руския доставчик Газпром Експорт. 

ЧЕТЕТЕ ВЪВ factcheck.bg!

Арбитражната процедура беше стартирана от Gasum през май тази година след настояването на Газпром плащанията за доставките на газ да стават в рубли. В резултат на неизпълнението на тези искания Газпром преустанови подаването на газ към Финландия на 21 май.

Публично известните факти по арбитража са малко, тъй като разглеждането на търговски спорове между компаниите в стокхолмската институция протича в условия на конфиденциалност. Единствената информация за решението е тази, която дават самите страни в диспута. Изявленията на компаниите, които съвпадат само частично, породиха разнопосочни спекулации в българските медии.

Информацията беше коментирана и от Бойко Борисов по време на пресконференцията на ГЕРБ на 18 ноември по повод измененията в изборния кодекс. 

„Вчера в Стокхолм арбитража, за което Делян Добрев от месеци предупреждава, но бодряшки ни беше отговаряно, че няма проблем, прие и осъди Финландия за 300 милиона евро по договора с Газпром, като прие форсмажора в указа на Путин. Ако същият съд или подобен отсъди подобно нещо и в България, ние ще трябва да платим над 2 милиарда лева,“ твърди Борисов.

След сигнал на Весела Николаева Factcheck.bg провери кои са известните факти по темата.

Какво е постановил арбитражът?

Стокхолмската търговска камара не коментира делата на клиентите си и не може да отрича или потвърждава техни твърдения по отношение на арбитражните решения, обясниха за Factcheck.bg от институцията. Това е и причината да няма официално оповестена информация за резултата от търговския спор между руската Газпром и финландската Gasum.

Единственатата част от трактовката на решението, която съвпада в изявленията на двете компании е, че арбитражът е постановил продължаване на преговорите между двете страни, за да бъде възстановено изпълнението на договора.

Руският и финландският оператор дават информация за отделни елементи, съдържащи се в документа, които не съвпадат напълно помежду си.

Какво твърди Газпром?

  • Финландската страна дължи плащания по договора

Според руската компания арбитражът е постановил, че Gasum дължи над 300 милиона евро за доставки на газ плюс лихви върху просрочените плащания. В изявлението си Газпром обяснява, че това задължение е следствие от така нареченото условие „вземи или плати“, според което купувачът е длъжен да плаща договорените количества, дори когато те не са приети.

Арбитражът признава спирането на доставките за легитимно

Според изявлението на Газпром арбитражът е признал указа на президента Путин, в който се изисква плащане за газа в рубли, за форсмажорно обстоятелство. Това означава, че според арбитрите въпросният указ е възпрепятствал доставчика и той не е могъл да изпълни задължението си по договора по независеща от него причина.

Газпром интерпретира това решение като признаване на спирането на газа към Финландия за легитимно от гледна точка на договора. Руската компания не твърди, че арбитражът е признал искането за плащане в рубли за законно, както спекулират някои български медии.

Какво твърди финландската компания?

  • Gasum не е задължена да плаща в рубли

„Арбитражното решение постановява, че Gasum не е задължена да плаща в рубли, нито да приеме предложената разплащателна процедура.“ Това е един от основните акценти в съобщението на финландската компания до медиите и присъства в много от медийните заглавия в страната.

Финландският оператор ще покрие задълженията си

На въпрос от Factcheck.bg относно евентуално решение на арбитража за дължими плащания по договора, директорът по комуникациите в Gasum Олга Вяйсянен, отговори че „компанията, разбира се, ще изплати задълженията си в евро.“ Тя не уточни в какъв размер са те.

Компанията няма да коментира решението до приключване на преговорите

Олга Вяйсянен отказа да коментира изявленията на Газпром и твърдението, че арбитражът е признал форсмажорно основание за спирането на газовите доставки към Финландия. Компанията е заявила пред обществената телевизия в страната, че експертите ѝ все още анализират арбитражното решение и обмислят какви стъпки да предприемат. Gasum отказва да оповести или коментира допълнителни подробности от документа докато не приключат преговорите.

Доставките на руски газ за Финландия засега няма да бъдат възобновявани

Според някои финландски медии решението, че преговорите трябва да продължат, за да се възстанови изпълнението на договора, де факто задължава Финландия да купува руски газ или да плаща за него без да го получава. Gasum адресира този въпрос в изявлението си като заявява, че не планира възстановяване на доставките от Русия.

Какво представлява арбитражът?

Търговският арбитраж не е съд. Той е международно утвърден начин за извънсъдебно уреждане на търговски спорове без да се минава през публичната съдебна система. Арбитражът се извършва на базата на договор между страните, в който те трябва да са се съгласили споровете им да се решават по правилата на съответната институция, в случая Стокхолмската търговска камара. 

В рамките на арбитражната процедура няма втора инстанция и обжалване не е възможно, но решенията трябва да отговарят на определени правни изисквания и качеството им може да бъде оспорвано пред съда, ако някоя от страните в спора реши да направи това. 

Решенията на международните арбитражни институции имат правна сила в над 150 държави, подписали така наречената Нюйоркска конвенция от 1958 г. Арбитражната процедура винаги се извършва в условия на пълна конфиденциалност.