Лесовъди ще се грижат за горите като прогнозират промените на климата /снимки/

Тридневен семинар на тема "Управление на горите в Странджа / Йълдъз в условията на климатични промени" събра бургаски и турски лесовъди в Созопол днес.

Срещата е част от общия трансграничен проект „Защита на устойчиви горски екосистеми в Странджа / Йълдъз планина в условията на климатични промени – FORECAST“. 

Проектът е на стойност 112 хил.евро, изпълнява се за 15 месеца и ще приключи на 20 юни 2018 г., обясни зам.-директорът на Регионална дирекция по горите инж. Стоян Терзиев.

Предстои да бъдат закупени един високо проходим автомобил Хюндай, 3 метеорологични станции с необходимото оборудване и един лаптоп.

Целта на проекта подобряване на защитата на горските екосистеми в условията на климатични промени.

Проектът допринася за обучение на специалисти във връзка със събиране на информация от метеорологичните станции така и за създаване на база данни за проучване на екосистемите в Странджа.

Това ще доведе до устойчиво управление на горите в условия на изменение на климата.

Населението не получава сега достатъчно информация за климатичните промени от наличните станции – в Ахтопол и Средец.

В настоящия семинар е на тема „Управление на горите в условия на изменения на климата“. Ще се обсъди въздействието на последните природни бедствия в региона, както и ще се прогнозират бъдещи щети.

След анализ на данните, ще бъдат намерени лесовъдски решения за борба с ерозията, наводненията, съхненето на горите и други проблеми.

Пред първия ден на срещата доклади изнесоха д-р Миглена Жиянски и проф. Иван Маринов от Института за гората към БАН.

Вторият ден от семинара ще бъде посветен на теренни наблюдения. Ще бъдат посетени 4 обекта.

Текст и снимки Ирина Генова