ЮИДП-Сливен: Безопасен лов и точен мерник, да пазим гората

В събота се открива ловът на едър дивеч

Тази събота, на 1 октомври, се дава старт на сезона за лов на едър дивеч. По този повод, ръководството на Югоизточно държавно предприятие - Сливен поздравява всички служители от ловните и горските стопанства, ловци и природолюбители и им пожелава безопасен лов, опазване на дивечовите популации и точен мерник. 

На всички ловци - приятни мигове сред природата и стриктно спазване на ловното законодателство!

“Нека пазим българската гора, за да бъде тя все така красива и величествена! Само с ангажираност и партньорство между лесовъди, ловци, природолюбители и общественост ще съумеем да съхраним за поколенията зеленото богатство на България.”, апелират от предприятието.

Живот, здраве и наслука!