Американци от посолството на САЩ посетиха Странджа

Тази седмица на територията на ПП „Странджа” бяха  представители на посолството на САЩ в РБългария, водени от заместник-секретаря на посолството Джон Перего.

Той определя себе си като човек с екологично мислене, който иска да опознае най-чистите части от природата на държавата ни и да подпомага тяхното съхранение и развитие. За нас е чест, че първият му избор е нашата Странджа.

След като посетиха крайбрежната част на Природен парк "Странджа" във вторник следобяд, в сряда нашите приятели от Американското посолство в България посетиха и централния офис на Дирекцията на Парка в Малко Търново. Преди това, същия ден те бяха бяха на тракийския култов комплекс в местността Мишкова нива, както и на най-високия връх в Българска Странджа – Голямото градище (710 m н. в) и намиращата се в подножието му пещера, в която според легендата се намира гробницата на богинята Бастет.

При посещението на офиса на ДПП "Странджа" в Малко Търново представителите на американското посолство се срещнаха с Директора – инж. Румяна Цвяткова, както и с останалите колеги от парковата дирекция. Там ги запознахме с дейността на дирекцията, нейните постижения и предизвикателства при опазването на природата и устойчивото развитие в Природен парк "Странджа". Гостите ни останаха очаровани от факта, че в приоритетите на дирекцията е работата с подрастващи.

От своя страна хората от посолството представиха своите дейности и целите на посещението им в района на Парка (създаване на контакти и подпомагане дейността на местни институции и организации работещи в областта на природозащитата и борбата с климатичните промени, разширяване обхвата на действие по крайбрежието на т. нар. American corners – центрове за дискусии, семинари, изложби, срещи и дигитални конференции по широк кръг теми, свързани със САЩ). 

След края на посещението на офиса и града, експертите от ДПП "Странджа" показаха на своите гости някои забележителности от територията на Парка, като водопада Докузак, архитектурния резерват с. Бръшлян, местността Ковач и вековните странджански дъбове-лъжници край р. Младежка. След посещението им и преди отпътуването си за столицата, представителите на американското посолство споделиха с нас чувството си на абсолютно очарование и възхищение от всичко видяно на територията на Природен парк "Странджа", с обещания един ден отново да се върнат тук.