24 декара нова гора ще расте край Малко Търново 

24 декара нова гора ще расте край Малко Търново.

Благодарение на ДГС Малко Търново с директор инж. Калин Николов и неговия екип,

с помощта на дирекцията на ПП „Странджа” и доброволци бяха засадени близо 20 000 фиданки източен горун и цер.  

Самата акция по залесяването продължи 6 дни.

Младите дръвчета бяха осигурени от горските разсадници в Царево и Средец.