Зелениката в Странджа цъфна

Точно за Нова година цъфна зелениката в Странджа, съобщиха от дирекцията на природния парк. Заедно с нея се показаха и минзухари.

Снимките са от 30 декември 2022, в землището на с. Бродилово, община Царево. 

Специфичното за Странджа растение е показало лилавите си цветове в нетипично време, защото периодът на цъфтеж е от средата на април до средата на май, в зависимост от температурите през пролетта.

Заради топлата зима, от поне три години се случва зелениката цъфти от преди Коледа, януари и февруари.

Странджанската зеленика е вечнозелен храст, който достига височина до 3 м. Тя е реликтен терциерен вид. Заради красивите си големи цветове, е приета за символ на природен парк Странджа. 

Странджанската зеленика е вписана е в Червената книга на България и е защитена от Закона за биологичното разнообразие, както и от редица международни конвенции и споразумения.