Проверки за незаконен дърводобив текат в цялата страна

Масирани проверки за незаконен дърводобив текат в цялата страна. Екипите на Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите са ежедневно на терен, за да проверяват обектите, в които се добива дървесина,

произходът, количеството и законността на транспортираната и съхранявана дървесина, в т.ч. и на физическите лица, извършващи дейности в горите, както и на обектите, в които се преработва и експедира дървесина, отбелязват от агенцията.  

"Призоваваме гражданите при съмнение за извършване на нерегламентирани дейности в горските територии на страната, съхранение и транспортиране на незаконна дървесина, и бракониерство да сигнализират на телефон 112", пишат от ИАГ.

Към момента е санкциониран собственик на склад за дървесина в село Сестримо, област Пазарджик.  

При съвместна акция на горските инспектори при Регионална дирекция по горите - Велико Търново и РУ Севлиево е установена сеч на 54 дървета от дървесен вид топола и 5 от дървесен вид върба.  

Осем акта за нарушение на Закона за горите и един по Закона за лова и опазване на дивеча са съставили екипите на Регионална дирекция по горите - София след съвместна акция с полицията.