ИАГ: Нека не допускаме пожари да унищожават българските гори!

„Едно невнимание, неизгасена цигара, запалване на огън на нерегламентирано място струва много усилия на лесовъдите и горските служители, които са отглеждали години наред една гора.

Нека уважаваме трудът на тези хора, които не рядко рискуват и живота си, спасявайки гората!“, призова инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на ИАГ, във връзка с високите среднодневни температури и увеличения риск от възникване на горски пожари. 

Изпълнителна агенция по горите отправя апел към всички граждани да проявяват изключителна отговорност и бдителност!

Статистическите данни сочат, че повече от 90% от пожарите в горите са възникнали поради небрежност, човешко действие или бездействие! Напомняме, че по време на пожароопасния сезон, който е обявен в цялата страна, е забранено паленето на открит огън в гората и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии, освен на обособените и обозначени за тази цел места. 

От Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите са предприети необходимите действия и извършени мероприятия, с цел превенция и опазване на горите от пожари. Завишен е контролът върху движението на автомобили, техника и хора в горските територии на страната. 

Специализирани групи за гасене на горски пожари, както и автомобилите за първоначални действия за тяхното потушаване, са в постоянна готовност за оказване на съдействие на служителите от Пожарна безопасност и защита на населението. 

От началото на 2023 г. до настоящия момента у нас са възникнали общо 135 пожара, опожарили 5 535 дка горски територии, като в т. ч. на площ от 89 дка горите са засегнати от върхови пожари. Разрастването на пожарите става много бързо, а овладяването и гасенето им - изключително трудно! Огнената стихия нанася щети и унищожава горската растителност, дивеча и неговите местообитания. Възобновяването им е трудно и изисква години труд и време. 

Отново призоваваме всички граждани за отговорност при опазването на природата от пожари, за да защитим и пазим живота и здравето на хората, които се грижат за потушаването им.  

Апелираме: при забелязване на пожар незабавно се обадете на тел. 112, тъй като предприемането на своевременни действия по потушаването му значително намалява размера на причинените щети – материални и екологични.