След 35 години: Какви видове има в Дендрариум Приморско

Навършиха се 35 години от създаването на Дендрариум* Приморско, съобщи видният лесовъд д-р Дико Патронов.

Колекцията от дървесни видоде е по проект на Опитна станция по дъбови гори Бургас. 

Сега е благодатно време за оценка на поставените цели: изпитване при условията край Черноморското крайбрежие на Странджа на дървесни видове от българската и световна флора; растеж и успеваемост; създаване на база за обучение и атракция за посетителите; изграждане на познавателен обект за туристите. Това коментира Дико Патронов.

За този период много от дървесните видове са отпаднали или са с рисков растеж, други се чустват добре в крайморския климат, за да бъдат използвани в бъдещи дейности в горите, дори при променящите се климатични елементи. 

Тук се развиват добре атласки и хималайски кедър, корков и каменен дъб, рилски дъб, гръцка ела. В по-лошо състояние са иранската елша и гигантската секвоя, става ясно от снимките, направени от Дико Патронов.

Такива колекции са гордост за всяка страна и грижите за тяхното поддържане оправдават тяхното съществуване. Грижа и отговорност са на Горското стопанство, след като беше ликвидирана горскоприложната научна дейност в региона - Опитната станция по дъбовите гори Бургас, припомни лесовъдът.

*Дендрариум произхожда от гръцката дума dendron, което означава дърво. Дендрариумът представлява определена територия, върху която е засадена колекция от дървесни видове.