Индустриален и логистичен парк е 80% запълнен от инвеститори, строят се бази и се откриват производства

През 2018 г. акцент ще бъде осигуряване на довеждаща инфраструктура до индустриални терени със заявени инвестиционни намерения и привличане на нови производства.  

Рекорди паднаха при недвижимите имоти през 2017 г.  – най-големият търговски център в София – Paradise Center, стана собственост на южноафриканския фонд NEPI срещу 252.9 млн. евро, или най-високата цена, плащана за недвижим имот в България (като сделката все още очаква одобрение от КЗК).

При констатиране на допуснати нарушения от страна на отговорните участници в строителството незабавно ще бъдат налагани глоби

Във връзка с констатирани нарушения при обезопасяването на строежи началникът на Дирекцията за национален строителен контрол арх. Иван Несторов издаде заповед до всички началници на Регионални отдели „Национален строителен контрол“