Адвокат Драгомир Ошавков: Изготвянето на технически паспорти не трябва да става за сметка на собствениците

Една от най-актуалните теми през последните седмици е техническите паспорти на строежите, с която се вменява задължение на собствениците на всички вече построени сгради да изработят за своя сметка технически паспорти. 

Така според изчисленията на експерти, в зависимост от това дали се прави архитектурно заснемане и енергийно изследване на сградата, на собствениците ще им се наложи да платят от джоба си между 3 и 6 лева на квадратен метър. Очаквано, за най-скъпо ще струва изготвянето на технически паспорт на сгради, строени преди 1999 г., за които със сигурност ще се наложи да се направи обследване на сградата от екип от специалисти. 

В по-голямата си част това са панелни блокове, масово строени преди 30, 50 и повече години, много от тях обитавани от пенсионери и социално слаби лица. 

Потърсихме за коментар по темата Драгомир Ошавков, адвокат и втори в листата на „Изправи се! Мутри вън! на предстоящите парламентарни избори. 

***

- Г-н Ошавков, в социалните мрежи изразихте остри критики срещу предложението на ГЕРБ техническите паспорти на сградите да стават за сметка на собствениците. Какво всъщност предвижда Наредбата?

- Наредбата не е нова, но особено скандалното в случая е, че през януари 2013 г., тогава управляващото първо правителство на Бойко Борисов тихомълком приема промени в Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата, с които предвижда, че ако собствениците не са изработили в срок технически паспорти на сградите за своя сметка, кмeтът нa oбщинaтa трябвa дa възлaгa изрaбoтвaнeтo им, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането от собствениците по реда на чл.417 от ГПК.  

- Имате предвид, че много собственици могат да бъдат подведени под съдебна отговорност, ако откажат да извършат за своя сметка паспортизацията в срок?

- Точно така. В тази Наредба се залага възможността огромно количество собственици да бъдат осъдени по бърза процедура и да се окажат длъжници на общините, в случай, че не извършат за своя сметка паспортизацията в срок. 

Острата негативна реакцията на българите не е изненадваща – в последните 30 години, схемите, по които бяха ограбвани със тихото съучастие на държавата са много. Скандален е обаче начинът, по който управляващите сега се опитват да се възползват от страховете на хората. 

Решението, което вчера чух като предложение от двама ресорни заместник-министри звучи така: „Гласувайте за нас сега, за да отложим бъркането във джобовете ви с още две години“! Що за наглост е това да изнудваш избирателите да гласуват за теб, под страх, че ще им събираш пари по съдебен ред, за задължения, измислени пак от теб! 

- Какво се опитва да направи правителството с това?

- Управляващите се опитват да решат за сметка на собствениците натрупвани с десетилетия проблеми и хронични пропуски от страна на  държавна и общинска администрация.  

На всички е ясно, че поредното отлагане на изпълнението на тази наредба с още 2 години, което беше гръмко обявено преди ден-два няма да реши проблема. 

Изготвянето на технически паспорти е вероятно полезна и оправдана процедура, но тя не трябва да става за сметка на собствениците, които живеят в законно построена сграда, въведена в експлоатация, съгласно съществуващите тогава правила, които не са включвали изискването за изготвяне на технически паспорт. 

- Какво предлагате Вие?

- В случай че гражданите на Бургаска област решат да ми гласуват доверие в изборния ден, поемам ангажимент да работя  за това проблемът да бъде решен по следния начин:

1. Категорично да отпадне принудително-санкционният характер на  процедурата по техническа паспортизация на сградите. Това означава изцяло да бъде отменена ал. 6 от § 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Наредбата, която предвижда кметът на общината да събира по съдебен ред извършените от нея разходи по паспортизация на сградите.

2. Изрично да се предвиди, че наличието или липсата на технически паспорт не представлява пречка или допълнително условие за свободно разпореждане на собствениците с правото им на собственост или ограничени вещни права. 

Не е допустимо собствениците на обекти, които са придобили в сгради, за които при въвеждането в експлоатация, законът не е изисквал наличие на технически паспорт, да се окажат в ситуация, в която са ограничени свободно да се разпореждат с недвижимото си имущество или да се окажат в позицията на длъжници заради това имущество. 

3. За най-проблемните сгради – тези строени преди 1999 г. и тези, за които няма запазена техническа документация, и за които е нужно да се направи цялостно обследване, каквито в масовия случай са панелните блокове, да се предвидят средства от държавният бюджет или фонд енергийна ефективност. 

4. Да бъде въведен т. нар „стимулиращ“ подход при провеждането на кампания за изготвянето на технически паспорти. 

Това означава да се предвидят мерки или облекчения, с които собствениците да бъдат стимулирани да извършат техническа паспортизация на сградите, в които живеят. Такива възможни мерки са намаляване на данък сгради с изготвени технически паспорти, възможност за облекчено участие в мерки по енергийна ефективност и др.

5. Издаването на технически паспорти за вече съществуващи сгради да бъде извършено поетапно за – като се започне първо от сградите държавна и общинска собственост. 

Форма на цинизъм е да изискваш от гражданите да изпълнят задължение и да ги санкционираш за нещо, което общината или държавата още не е извършила по отношение на собствените си сгради. 

 

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови