Инж. Борисов: Караме все повече лесовъди да мислят творчески

Не само Заарландският метод, но и други новаторски практики са много нужни за нашето модерно горско стопанство

Инж. Мартин Борисов е завършил Лесотехническия университет в София, след което е защитава докторантура и е главе асистент в катедра Лесовъдство на факултет Горско стопанство в университета.

Пред 5 години се премества със семейството си в Германия, където е управител на „Би енд Би Партнърс“ ООД.

Фирмата е изпълнител на Заарландски метод за отглеждане на горите в рамките на проект, финансиран от ЕС, LIFE 18/NAT/BG/001051 „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“.

Заарландският метод се практикува от 2008 г. на територии на ДГС „Звездец“, ДГС „Кости“, ДГС „Малко Търново“, ДЛС „Граматиково“.

***

- Инж. Борисов, за трети път си идвате в България включвайки се в част от дейностите по проекта. С какво ви привлече малкия креслив орел и финансиращата програма?

- С удоволствие се включих в работата по проекта, защото тук става дума за една моя любима лесовъдска практика и аз участвах в нейното първо прилагане в България. Това е метод, при който участвах още в зараждането му в страната и за мен е удоволствие да виждам, че той се прилага и нови хора проявяват интерес към него. 

От друга страна преподавателската работа ми е в кръвта, повече от 20 години съм водил лекции в ЛТУ, и ми е приятно да продължа да споделям опита си с колегите от сектор Гори. 

Вярно е, че в момента имам много работа в Германия, защото е сезона на есенното залесяване, а и извършваме отгледни сечи с колегите от фирмата ми, но смятам че проекта си струва едната седмица през която не мога да бъда на терен и с удоволствие си дойдох за третото обучение по Заарландския метод на територията на ДЛС-Граматиково и ДГС-Кости. 

- За първи път ли работите по проект финансиран по програма LIFE?

- О, не. По програмата се финансират много добри проекти на ПП Странджа и други от държавните предприятия и там също бях канен като лектор, за да популяризирам метода, който е един от най-природосъобразните при отглеждане на гори и е напълно съвместим с целите на програма LIFE. 

- С какво друго Ви привлича програма LIFE?

- Това е програмата по която се работи най-добре. Началото на този метод се случи по една програма на GTZ, като тогава бяха организирани и първите обучения по този метод в Смилян /Родопа планина/. Сега продължаваме да популяризираме Заарландския метод благодарение на програма LIFE.

Хубаво е, че има такива проекти, защото не само този метод, но и други новаторски практики са много нужни за нашето модерно горско стопанство, а дефицита за тяхното прилагане е в липсата на добре обучени кадри, които да ги прилагат на терен. 

С тези обучения се справяме с този дефицит и караме все повече лесовъди да мислят творчески и да прилагат най-добрите практики при стопанисване на българските гори. 

Обученията ни имат и друг, може би скрит, ефект. Има много бели петна в нормативната уредба и при работата ни през тези дни ние ги откриваме, като експертите от ИАГ търсят и намират начини как да съвместят новото и различното с документите по които работи секторът в България. 

Още много ползи има от тези обучения, които провеждаме благодарение на програма LIFE. 

Остават ни още два семинара по проект „Земите и горите на орела“, като единият ще бъде в Родопите и там колегите ще видят как метода може да се приложи в иглолистни гори, защото до момента практическите ни занятия са само в широколистни. 

В крайна сметка около 130 лесовъди, хора на които съм преподавал метода ще могат да си припомнят основните неща и се надявам част от тях да започнат да работят пробни площи, които ще бъдат оценени от бъдещите ни колеги след 50-70 години.

Текст и снимкa: meduzata.com

Добавете коментар


Защитен код
Обнови