Най-добрите млади учени в Европа бяха избрани във Варшава.Момчето,което намери грешка във формулата, известна като Разстоянието на Хеминг, прибави още една титла към колекцията си. 

 Г-н Дончев, в предизборната програма на ПП ГЕРБ фигурира присъединяване на България към Единния банков съюз. КТБ ли провокира този приоритет на партията?

Г-жо Василева, за втори път Ви гласуват доверие да сте водач на листата на ПП ГЕРБ на Бургас. Как приемате това доверие?

Естествено това предполага много голяма отговорност, защото доверието винаги е обвързано с отговорност. Аз осъзнавам отговорността, която ми се възлага и ангажимента е изключително сериозен, както към структурите на ГЕРБ, така и към гражданите.

Всички познаваме Зейнеб от телевизионния екран. Младата дама родена в Бургас, учи в ОУ „Васил Априлов” и Гимназията по туризъм. С носталгия помни красивото детство прекарано в Бургас.

Какви спомени носи Зейнеб за Бургас и какво е той за нея ще разкаже самата тя за Burgasdream.