Главен механик направи графична възстановка на танкера Ерма

Графиките са нарисувани по налични снимки и съществуваща техническа документация

Главният механик Николай Георгиев направи графична възстановка на танкера „Ерма“.

Професионално нарисуваните графики са по поръчка на „Морски вестник“.

Историята на танкера „Ерма“ и по-специално за избухналия на борда му опустошителен пожар преди 40 години е сред често разработваните теми. Оказа се обаче, че изданието не разполага с нормална снимка на танкера и с графични представи за неговия корпус. Макар да е плавал не много време под български флаг (1965 - 1977 г.), корабът има място в нашата морска история и е редно да го представим такъв, какъвто е бил.

Затова редакцията моли главния механик Николай Георгиев - читател, приятел и автор на „Морски вестник“, да направи графична възстановка на танкера „Ерма“. 

Въпреки че е все още на плаване, той изпълнява молбата и читателите сами ще се убедят, че тази възстановка е направена отлично. Тя е създадена след внимателния преглед на всички налични снимки на кораба от спускането му на вода до извеждането му от експлоатация, а така също и след анализ на съществуващата техническа документация.