В Морското в Бургас ще се обучават в модерен кабинет по корабоводене и в нова специалност

Всички настоящи и бъдещи ученици на Морското училище в Бургас ще се обучават в новия и модерно обзаведен кабинет по Корабоводене - „МОСТИК“.

Той е оборудван с най-високотехнологичен радио-навигационен симулатор – „NAUTIS Desktop“, отговарящ на всички изисквания на Международната морска организация /IMO/.

Модерната апаратура е закупена от гимназията от нидерландската компания „VSTEP BV“ в изпълнение на проект по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Модернизиране на системата професионалното образование”.

Освен това през учебната 2021/2022 година, затвърждавайки своето постоянно развитие, гимназията открива и нова специалност – „Експлоатация на пристанищата и флота“, професия „Организатор по експлоатация на пристанищата и флота“ от професионално направление „Транспортни услуги”. Новата дисциплина ще предоставя професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на английски език.

Освен в новата специалност „Експлоатация на пристанищата и флота“, кандидат-гимназистите могат да кандидатстват в Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола" още в три специалности – “Корабоводене - морско”, професия корабоводител с интензивно изучаване на английски език, “Корабни машини и механизми”, професия корабен техник с разширено изучаване на английски език и “Митническа и данъчна администрация”, професия данъчен и митнически посредник, също с разширено изучаване на английски език.

Учениците от ПГМКР ,,Свети Никола‘‘ провеждат своята плавателна практика в реални условия на кораба ,,Дружба‘‘, на еко катамаран „Мави“ и на моторен кораб ,,Света Анастасия‘‘.

Завършилите гимназия „Свети Никола“ започват трудовата си дейност като „Рулеви“ и „Мотористи“ и имат възможност за достигане на по-висока квалификация чрез натрупване на стаж и успешно положени изпити в съответните центрове за следдипломна квалификация.

Випускниците на ПГМКР „Св. Никола“ завършват с трета професионална квалификационна степен по специалностите „Корабоводене“ и „Корабни машини и механизми“. След натрупване на необходимия плавателен стаж и полагане на изпити, придобиват международно признат сертификат за компетентност „Вахтен помощник капитан на кораб до 500 брт“ и „Вахтен механик на кораб“.

На завършилите в ПГМКР се осигурява преференциран прием във ВВМУ „Н .Й. Вапцаров“ за последващо обучение в ОКС ”Бакалавър” по специализации.

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" има сключени споразумения за сътрудничество с Южно-българския морски образователен център, КСР “Гларус”, Пристанище Бургас, Черноморски институт, „ПБ ШИПИНГ“ и Бургаска морска асоциация.

Всичко това, заедно с разкриването на новата специалност „Експлоатация на пристанищата и флота“, затвърждава постоянното развитие на гимназията, след прехвърлянето й към Община Бургас и съвместните усилия за модернизация на материалната база и за повишаване качеството на образованието в нея.