Строят ново корабно място на Пристанище Бургас

Започна изграждането на ново корабно място и удълбочаването на плавателния път на пристанищния терминал Бургас-запад. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев по време на откриващото информационно събитие за представяне на проекта REBIRTH 28.

Проектът се осъществява с подкрепата на Министерството на транспорта и съобщенията, а финансирането е осигурено по Механизма за свързване на Европа и средства на концесионера БМФ Порт Бургас.

По думи на Алексиев реализирането на проекта ще постави Бургас и България на картата на глобалните търговски коридори.

Министърът отбеляза, че войната в Украйна е довела до предизвикателства, свързани със социално напрежение, енергийна криза, инфлация и нарушаване на търговските вериги и веригите на доставки. Тези процеси са пренасочили доставките от Северния коридор, минаващ през Русия, към Средния коридор, който свързва Средна Азия през Каспийско и Черно море с Европа.

Алексиев посочи, че от няколко месеца се работи активно за представянето на Бургас и Варна като стратегически зони за преминаване на трафика от Средния коридор през тях. Според него този коридор трябва да минава през пристанищата в двата ни морски града, защото имат повече капацитет и логистични възможности с добре развита железопътна и пътна инфраструктура.

Министърът посочи още, че освен изграждането на корабното място е необходимо и удълбочаване на плавателния път.

ДП "Пристанищна инфраструктура" започва проект с европейско финансиране за удълбочаване на плавателния път в акваторията на корабни места 27 и 28. Това ще позволи обработка на кораби от типа "Панамакс" и ще създаде по-добри условия за работа на операторите.

Корабно място 28 е с оперативна дължина 260 м и дълбочина 15.5 м. То ще позволява обслужване на кораби с брутотонаж 80 000 т, максимална дължина 260 м, ширина 36 м, газене 14.5 м. Мястото ще бъде специализирано в обработката на контейнери и генерални товари.

По думи на Алексиев общите усилия на концесионера и държавата ще увеличат капацитета на пристанище Бургас-запад.