Фондация „Сексуалност и здраве“  е спечелила проект „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Несебър чрез специализирани обучения“.