През 2023 г. линията на бедност общо за страната e 637.92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 325.9 хил. лица, или 20.6% от населението на страната. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 21.3%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.3 процентни пункта, съобщиха от НСИ.

Поне 2616 лв. са нужни месечно за семейство с едно дете. 4,3% е повишението на разходите. Темата коментира зам.-директорът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Виолета Иванова в „Здравей, България“.