Как да ограничим рисковете при теглене на кредит

Кредитите могат да бъдат ценни финансови инструменти, които ни осигуряват средства за постигане на целите ни, независимо дали става въпрос за закупуване на жилище, започване на бизнес или покриване на неочаквани разходи.

Тегленето на кредит обаче крие и присъщи рискове, включително потенциален дълг, лихвени плащания и последици за кредитната оценка, напомнят от Асоциация на кредитните посредници.  

За да си гарантирате, че вземането на заем е изгодно финансово решение, е важно да разберете как да редуцирате ефективно тези рискове. Днес ще разгледаме няколко стратегии, които могат да ви бъдат особено полезни, за да ограничите рисковете при теглене на кредит.

Оценете финансовото си състояние

Преди да вземете какъвто и да е заем, от решаващо значение е да оцените текущото си финансово състояние. Изчислете месечните си доходи и разходи, прегледайте съществуващите си дългови задължения и определете способността си да поемете допълнителни финансови отговорности. 

Тази оценка ще ви помогне да определите дали можете да си позволите комфортно кредита и да сведете до минимум риска от прекомерно издължаване.

Не забравяйте – вземането на кредит се отразява на месечния ви бюджет. Преди да се ангажирате, съставете подробен бюджет, който да отчита новата вноска по кредита. Уверете се, че можете спокойно да покривате това плащане заедно със съществуващите си финансови задължения.

Поставете ясни цели на кредита

Определете каква е точната цел на кредита. Ако знаете за какво ви е необходим заемът, това ще ви помогне да избегнете използването на средствата за ненужни разходи и ще гарантира, че сумата служи за конкретна, конструктивна цел. 

Хората често теглят кредит с цел закупуване на жилище, образование, разширяване на бизнеса и консолидиране на дългове.

Изберете правилния вид кредит

Предлагат се различни видове кредити, всеки от които има свои собствени условия. От съществено значение е да изберете типа заем, който най-добре съответства на вашите цели и финансово състояние. Често срещаните видове кредити включват:

 •     лични – необезпечени кредити за общи цели;
 •     ипотечни – за закупуване или рефинансиране на жилище;
 •     автомобилни – за закупуване на превозни средства;
 •     студентски заеми – финансиране на разходи за образование;
 •     бизнес кредити – подпомагане на бизнес операции и растеж;
 •     кредитни карти – револвираща кредитна линия за ежедневни разходи.

Различните кредити се предлагат с различни лихвени проценти, условия за погасяване и критерии за допустимост. Уверете се, че сте избрали типа заем, който отговаря на вашите специфични нужди. Ако имате нужда от помощ, то кредитният консултант може да ви бъде изключително полезен. Той лесно ще определи кой е най-подходящият вид кредит за вас, гарантирайки най-добрите възможни условия.

Търсене на най-добрия кредитодател

Не всички кредитори са равни. Важно е да проучите и сравните различни кредитори, за да намерите този, който предлага най-изгодните условия и лихвени проценти. 

Внимателно разгледайте офертите и изберете кредитор със солидна репутация и прозрачни условия. Именно тук кредитните консултанти могат отново да ви бъдат изключително полезни. Те ще проучат различните  институции и ще ви предоставят няколко оферти, като вие сами може да изберете тази, която ви допада най-много.

Прегледайте и разберете условията на кредита

Преди да подпишете какъвто и да е договор за кредит, прегледайте внимателно условията му. Обърнете специално внимание на:

 •     лихвените проценти – разберете дали лихвеният процент е фиксиран или променлив и как той може да се променя с течение на времето;
 •     срок на заема – определете продължителността на кредита и общия период на погасяване;
 •     такси и разноски – информирайте се за всички такси за кандидатстване, такси за отпускане на кредита и санкции за забавени плащания;
 •     график за погасяване – уверете се, че сте наясно кога трябва да се платят вноските и какви са последиците от пропуснатите плащания;
 •     санкции за предсрочно погасяване – проверете дали има някакви санкции за предсрочно погасяване на кредита.

Кредитните консултанти ще прегледат всичко това и ще ви запознаят добре с условията, като едновременно ще ви посъветват кой е най-добрият ви избор.

Избягвайте свръхзаеми

Макар че може да е изкушаващо да вземете назаем повече, отколкото ви е необходимо, избягвайте свръхзадлъжняването. 

Вземането на кредити, които надхвърлят нуждите ви, може да доведе до ненужни дългове и разходи за лихви. Придържайте се към сумата, необходима за постигане на целите ви, и избягвайте да се задължавате финансово.

Подгответе се за неочаквани събития

Животът е непредсказуем и неочаквани събития могат да повлияят на способността ви да изплащате кредита си. Помислете за  застраховка, която да покрие плащанията по кредита в случай на загуба на работа, инвалидност или други непредвидени обстоятелства. 

Застраховката за защита на кредита може да осигури спокойствие и да намали рисковете.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови