"Целият ни разговор беше за това как да се включим в европейските усилия да избегнем всякакви възможности за налагане на санкции, свързани с "Лукойл" и други продукти с двойна употреба, които могат да имат военно предназначение за Русия."

С моя екип работим интензивно, за да завършим реформата, с която да подпомогнем превантивно летния ни туризъм. Получихме много добри оценки за стартирането на пилотната програма за финансиране на Черноморските общини.