Ето офертата за проектиране на кръгово кръстовище в Айтос

Отворена е постъпилата оферта в обществената поръчка за избор на изпълнител за изработване на технически проект за кръгово кръстовище на път III-208 Провадия – Айтос при 92-ри км и на мерки за успокояване на движението на входа на гр. Айтос.

Постъпилото предложение е на „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД.

Съществуващото пътно кръстовище при 92-ри км на третокласното трасе при пресичането с общински път в чертите на град Айтос представлява четириклонно кръстовище без светлинна сигнализация. 

Целта е да се промени типът на кръстовището от четириклонно в кръгово, с което ще се осигури безконфликтно преминаване на транспортните потоци и безопасното преминаване на пешеходците през кръстовището.

Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни и започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа. Прогнозната стойност на поръчката е 9 500 лв. без ДДС.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови